Category: หลักสูตรสอนธุรกิจ ( 6 วัน )

หลักสูตรสอนธุรกิจนำเข้าส่งออกออนไลน์ ( 6 วัน ) เน้นย้ำการลงมือปฎิบัติจริงหน้าคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ฝึกการหาสินค้า – วิเคราะห์สินค้า – ใช้โปรแกรมเครื่องมือช่วยที่ทำให้ลดเวลาการทำงาน และการทำงานให้ได้เร็วขึ้นร้อยเท่า เพื่อเท่าทันการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ฝึกการทำตลาดแบบเห็นผลตอบรับ ณ ตอนนั้น (ออนไลน์ทั้งระบบ)

คอร์ส 4 วัน หลักสูตรพลิกชีวิตด้วยนำเข้า-ส่งออกออนไลน์

คอร์ส 4 วัน รอบวันหยุด เดือนพฤษภาคม 2562 ** วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 […]