Category: หลักสูตรสอนธุรกิจ ( 6 วัน )

หลักสูตรสอนธุรกิจนำเข้าส่งออกออนไลน์ ( 6 วัน ) เน้นย้ำการลงมือปฎิบัติจริงหน้าคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ฝึกการหาสินค้า – วิเคราะห์สินค้า – ใช้โปรแกรมเครื่องมือช่วยที่ทำให้ลดเวลาการทำงาน และการทำงานให้ได้เร็วขึ้นร้อยเท่า เพื่อเท่าทันการแข่งขันในตลาดออนไลน์ ฝึกการทำตลาดแบบเห็นผลตอบรับ ณ ตอนนั้น (ออนไลน์ทั้งระบบ)

คอร์ส 5 วัน หลักสูตรพลิกชีวิตด้วยนำเข้า-ส่งออกออนไลน์

** ตั้งแต่รอบเดือน พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ได้เปลี่ยนเวลาการเรียนจาก 6 วันเป็น 5 วันนะครับ […]