สำรองที่นั่ง Course Advance

  • หากต้องการใบกำกับภาษี : กรุณาแจ้งชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ในช่องหมายเหตุด้านล่าง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งใบเสนอราคา ก่อนทำการโอนชำระ
  • หากไม่ต้องการใบกำกับภาษี : สามารถโอนชำระได้เลยค่ะ

** ระบบจะสำรองที่นั่งไว้ให้ 24 ชม. กรุณาโอนชำระเพื่อยืนยัน หากยังไม่สะดวกอย่างไรแจ้งในช่องหมายเหตุได้เลยคะ **

กรณีที่ไม่สะดวกเข้าอบรมแล้ว สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันเพื่อขอเลื่อน / เปลี่ยนผู้เข้าอบรม / ยกเลิก หรือโอนคืนได้ทุกกรณีเต็มจำนวน


สำรองที่นั่ง คอร์ส Advance

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ พร้อมแจ้งรายเอียดทั้งหมดอีกครั้ง
    * เปิดรับสมัครแล้วค่า *
  • ** หากต้องการใบกำกับภาษี รบกวนแจ้งชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ในช่องหมายเหตุนี้ให้ด้วยค่ะ **